Curiousity killed the cat

In het Engels is een bekend spreekwoord, “curiosity killed the cat”, oftewel, “nieuwsgierigheid doodde de kat”. Dit laat zien dat nieuwsgierigheid ook wel eens tot gevaarlijke situaties kan leiden. Dit spreekwoord wordt gebruikt in situaties waarin nieuwsgierigheid als (sociaal-) ongepast wordt ervaren.

Later kwam hier een uitbreiding op, “but satisfacation brought it back”, “maar tevredenheid bracht hem terug”. Deze toevoeging laat de positieve kant van nieuwsgiergheid zien, dat het vergaren van kennis tot grote tevredenheid kan leiden!

Bron

Curiousity killed the cat