Resultaten maart 2024

 

 

 

Resultaten maart 2024
1 maart 2024 waren er 2366 deelnemers tussen 6 en 100+ jaar, met een gemiddelde leeftijd van 47,8 jaar. 52% identificeert zich als vrouw, 47% als man en 1%  anders.
De deelnemers hebben affiniteit met verschillende beroepenvelden, maar het meest met onderwijs, cultuur en wetenschappen.

Dit zijn de voorlopige resultaten van het onderzoek :

Mannen en vrouwen tonen zich op verschillende manieren nieuwsgierig. Mannen zeggen meer te willen weten, vrouwen meer te willen ervaren. Maar met de leeftijd groeit de nieuwsgierigheid op beide vlakken. Gedurende het onderzoek bleek dat mannen over hun dagelijkse leven rapporteren dat ze meer willen weten, maar dat vrouwen de informatieve filmpjes die ze te zien kregen meer en langer bekeken. 

Het onderzoek is gericht op hoe mensen verschillen in hun nieuwsgierigheid. Wie staat te popelen om het onbekende te verkennen, en wie neigt ernaar zich verder te verdiepen in het bekende? Snel veel dingen verkennen of in een enkel onder je beter verdiepen zijn verschillende manieren waarop je  nieuwsgierig kan zijn.

Tijdens het onderzoek werden deelnemers ook gevraagd een inschatting te maken van hun eigen mate van nieuwsgierigheid. Deze vraag bleek voornamelijk geïnterpreteerd te worden als een zoektocht naar kennis, eerder dan een drang naar nieuwe ervaringen. Er zijn geen aanwijzingen dat mannen of vrouwen, ouderen of jongeren zichzelf nieuwsgieriger vinden. 

Het onderzoek ‘Hoe nieuwsgierig ben jij?’ is vorig jaar gestart tijdens Weekend van de Wetenschap en iedereen kan nog meedoen tot juni 2024. Met de uiteindelijke data hopen we beter in beeld te krijgen hoe mensen verschillen in hun nieuwsgierigheid en hoe deze verschillen veranderen met leeftijd. De hypothese is dat het willen weten (de epistemische nieuwsgierigheid) en het willen ervaren (de perceptuele nieuwsgierigheid) op jongere leeftijd sterker samengaan dan op oudere leeftijd. Dat zou betekenen dat de nieuwsgierigheid met leeftijd zou differentiëren. Ook zullen we kijken of we verschillende typen kunnen onderscheiden. Zijn er mensen die sterk gericht zijn op kennis en de ervaringen niet interessant vinden? Of juist andersom? Juist de diversiteit is interessant.

Voor deze vragen hebben we nog meer deelnemers nodig, met name jongeren (jongens meer nog dan meisjes) zijn nu ondervertegenwoordigd. Maar iedere deelnemer is waardevol voor het onderzoek.

Zie hier ook het officiële persbericht.